БЮДЖЕТ

Наименование на документа: Бюджет – 2016

Дата на публикуване: 12.04.2016г.

Наименование на документа: Отчет за касовото изпълнение – 1-во тримесечие

Дата на публикуване: 12.04.2016г.

Наименование на документа: Отчет за касовото изпълнение – 2-ро тримесечие

Дата на публикуване: 12.07.2016г.

Наименование на документа: Отчет за касовото изпълнение – 3-то тримесечие

Дата на публикуване: 14.10.2016г.

Наименование на документа: Отчет за касовото изпълнение – 4-то тримесечие

Дата на публикуване: 16.01.2017г.


Наименование на документа: Бюджет – 2017

Дата на публикуване: 17.03.2017г.

Наименование на документа: Отчет за касовото изпълнение – 1-во тримесечие

Дата на публикуване: 13.04.2017г.