НЕПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ

ВЕЧЕРНА ФОРМА

Необходими документи за кандидатстване

otmetka Заявление по образец за участие в класиране – попълва се на място в гимназията;

otmetka Свидетелство за завършено основно образование.

В гимназията съществуват и паралелки НЕПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ – вечерна форма 10, 11 и 12 клас, за които също се приемат документи, за завършен съответен предходен клас.

Свържи се с нас