Искате да се свържете с нас?

Използвайте формата ни за контакт или контактните ни детайли по-долу.

Адрес


Казанлък

кв. „Васил Левски”

тел. (0431) 6-34-55

E–mail: gbrkk@abv.bg

13 + 13 =

Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“