Обществен съвет

при Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“

Наименование на документа: СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Дата на публикуване: 16.12.2016г.


Наименование на документа: ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

Дата на публикуване: 18.11.2016г.


Наименование на документа: ПОКАНА

Дата на публикуване: 18.11.2016г.