Нашият екип

Нели Пенчева

Директор

Димитринка Станчева

ЗДУД

Валентина Христова

Ресурсен учител

Илиан Кавалов

Ръководител направление ИКТ

Нели Муралиева

Български език и литература

Красимир Кръстев

Български език и литература

Християна Симеонова

Руски език и Български език и литература

Йордан Кирчев

История

Антоанета Канева

Информационни технологии и информатика

Математика

Ралица Илиева

Математика

Физика и астрономия

Галя Турлакова

Английски език

Стоян Иванов Събчев

Физическа култура и спорт

Цвета Абрашева

География и икономика

 

Людмила Бозукова

Биология
и здравно образование
Химия
и опазване на околната среда

Светлин Митрев

Философски цикъл

Ивелина Кюркчиева

Учебна практика по фризьорство