Прием след завършен 8 клас

Професионална паралелка – Професия Фризьор

Непофилирано обучение – Дневна форма

Непофилирано обучение – Вечерна форма