Учебна програма

Учебна програма за първи срок, през учебната 2017/2018 година
СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 2017-2018 в формат *.xlsx
СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 2017-2018 в формат *.PDF

 Ден  № 8 А 10А 11Б 12А 12Б
Понеделник 1 Математика 1 История и цивилизация 1 Етика 1 Информационни технологии ЗИП 1 Свят и личност 1 Български език и Литература
2 Математика 2 Психология 2 История и цивилизация 2 Български език и Литература 2 Свят и личност 2 Български език и Литература
3 Технология и предприемачество 3 Хигиена на фризьорството 3 Физическа култура и спорт 3 Български език и Литература 3 Философия ЗИП 3 Информационни технологии ЗИП
4 Български език и Литература 4 Английски език 4 Технология на специалността 4 История и цивилицация 4 Физическа култура и спорт 4 Информационни технологии ЗИП
5 Музика 5 Английски език 5 Руски език 5 Философия ЗИП 5 Български език и Литература 5 Физическа култура и спорт
6 География и Икономика 6 Химия и опазване на околната среда 6 Информационни технологии 6 Физическа култура и спорт 6 Български език и Литература 6 Английски език ЗИП
7 Час на класа 7 Час на класа 7 Час на класа 7 Час на класа 7 Час на класа 7 Час на класа
8 Модул ФизическоВторник 1 Физика 1 Биолгия и Здравно образования 1 Електротехника и електроника Физическа култура и спорт ЗИП 1 Производствена практика по Фризьорство първа група 1 Математика
2 Биолгия и Здравно образования ИУЧ 2 Здравословни и безопасни условия на труд 2 Български език и Литература Физика 2 2 Математика
3 Български език и Литература 3 Физическа култура и спорт 3 Учебна практика по фризьорство Български език и Литература ЗИП 3 Учебна практика по Счетоводство 3 Математика ЗИП
4 Биолгия и Здравно образования 4 Руски език 4 Български език и Литература ЗИП 4 4 Физическа култура и спорт
5 Руски език ИУЧ 5 Математика 5 Английски език ЗИП 5 Фирмено право 5 Български език и Литература ЗИП
6 История и цивилицация 6 Математика 6 Математика 6 Чужд език по Професия 6 Руски език   ЗИП
7 Математика 7 Модул физическо 7 Математика 7 Чужд език по Професия 7 Руски език   ЗИП
Сряда 1 Физическа култура и спорт Информационни технологии 1 Рисуване 1 История и цивилизация 1 Производствена практика по Фризьорство втора група 1 Математика ЗИП
2 Български език и Литература ИУЧ География и Икономика 2 Математика 2 Физическа култура и спорт ЗИП 2 2 Математика ЗИП
3 История и цивилицация Български език и Литература 3 Физика 3 География и Икономика 3 Учебна практика по Фризьорство 3 Физическа култура и спорт ЗИП
4 Техналагия и предприемачество Математика 4 Английски езика 4 Български език и Литература ЗИП 4 4 Български език и Литература ЗИП
5 География и Икономика ИУЧ Математика 5 Английски езика 5 Български език и Литература 5 5 Български език и Литература ЗИП
6 Английски език Физика 6 Технология на специалността 6 Информационни технологии ЗИП 6 6 География и Икономика ЗИП
7 Английски език 7 7 Информационни технологии ЗИП 7 7
Четвъртък 1 Филисофия 1 Математика 1 Български език и Литература 1 История и цивилизация ЗИП 1 Икономика 1 Физическа култура и спорт ЗИП
2 Физическа култура и спорт 2 Математика 2 Български език и Литература 2 География и Икономика ЗИП 2 Икономика 2 Философия ЗИП
3 Английски език ИУЧ 3 Истирия и цивилизация 3 Физическа култура и спорт 3 География и Икономика ЗИП 3 Икономика 3 Български език и Литература
4 Английски език 4 Физика 4 Биология и здравно образование 4 Физическа култура и спорт ЗИП 4 Математика 4 География и Икономика ЗИП
5 География и Икономика ИУЧ 5 Физическа култура и спорт 5 История и цивилизация 5 Английски език ЗИП 5 Математика 5 Свят и личност
6 Информационни технологии 6 Химия и опазване на околната среда 6 Руски език 6 Математика ЗИП 6 Счетоводство 6 История и цавализация ЗИП
7 Модул физическо 7 Руски език 7 Технология на специалността 7 Математика ЗИП 7 Счетоводство 7 Свят и личност
Петък 1 Български език и Литература 1 Психология 1 Химия и опазване на околната среда 1 Англйски език 1 Технология на специалността 1 Физическа култура и спорт ЗИП
2 Български език и Литература 2 Хигиена на фризьорството 2 География и Икономика 2 Англйски език 2 Физическа култура и спорт 2 Философия ЗИП
3 Англйски език 3 Български език и Литература 3 Психология и професионална етика 3 Физическа култура и спорт 3 Технология на специалността 3 Информационни технологии ЗИП
4 Биология и здравно образование 4 Български език и Литература 4 Математика 4 Философия 4 География и Икономика   ЗИП 4 Английски език
5 Информационни технологии ИУЧ 5 Биология и здравно образование 5 Математика 5 Философия 5 Български език и Литература ЗИП 5 Английски език
6 Химия и опазване на околната среда 6 Информатика 6 Етика 6 Модул физическо 6 Съвременни тенденции във Фризьорството 6 География и Икономика ЗИП
7 7 Информатика 7 7 7 География и Икономика   ЗИП 7 Модул физическо
8 Модул Физическо
………………………….
НЕЛИ ПЕНЧЕВА