Държавен прием

Държавен план - прием в осми клас за учебната 2020 - 2021 година в професионални и профилирани гимназии, в средни и обединени училища.

Свалете файла от тук